EGYÉNI VÁLLALKOZÓ KÖNYVELÉSE, NYILVÁNTARTÁSAI

Az egyéni vállalkozó nyilvántartási kötelezettsége attól függ, hogy milyen adózási módot választott:
a) a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó nyilvántartásai:

Alapnyilvántartások:
naplófőkönyv,
pénztárkönyv,
bevételi és költségnyilvántartás.

Az alapnyilvántartás típusát adóévenként kell meghatároznia, és e választását az adóévben saját elhatározásból később sem változtathatja meg. Az alapnyilvántartást az adó, az adóelőleg megállapítására előírt időszakonként az alapnyilvántartás egyes adatsorainak összesítésével le kell zárni.

Az egyéni vállalkozónak ezen kívül a következőkben felsorolt részletező nyilvántartások közül azokat kell vezetnie, amelyek az adóköteles jövedelmének megállapításához szükségesek.

Részletező nyilvántartások:
A vevőkkel (megrendelőkkel) szembeni követelések nyilvántartása

A szállítókkal szembeni tartozások nyilvántartása
Tárgyi eszközök, nem anyagi javak nyilvántartása
A beruházási és felújítási költség-nyilvántartás
Értékpapírok, értékpapírra vonatkozó jogok nyilvántartása
Munkabérek, más személyi jellegű kifizetések és a vállalkozói kivét nyilvántartása
Gépjármű-használati nyilvántartás (útnyilvántartás)
Hitelbe vagy bizományba történő értékesítésre átadott, átvett áruk nyilvántartása
Egyéb követelések, kötelezettségek nyilvántartása
Selejtezési nyilvántartás
Leltár
Alvállalkozói nyilvántartás
Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása

b) a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó nyilvántartás vezetési kötelezettsége:

bevételi nyilvántartást kell vezetnie azzal, hogy teljesítettnek tekinthető a bevételi nyilvántartás vezetési kötelezettség, akkor is, ha a kisadózó egyéni vállalkozó az általa kiállított nyugtákat, számlákat teljes körűen megőrzi és e dokumentumokból a bevétel megszerzésének időpontja hitelesen megállapítható.

KIS ISTVÁN ÜZLETI TANÁCSADÓ